Webcasts

Below you will see a collection of webcasts, podcasts and presentations floating around on the internet that I have either participated in or produced.

In English

WebCast: Data Access with Entity Framework

This is a recording from my “Data access with entity framework” session from Öredev 200

In Swedish

Webcast: Intervju av Mikael Deurell, Microsoft, från Öredev 2008

Micke satte mig i en soffa under Öredev 2008 och lät mig avreagera mig lite efter en lagom kraschad session. Vi pratade om applikations design i allmänhet och Domain Driven Design i synnerhet.

WebCast: Introduktion till LINQ i C# 3.0

En introduktion till LINQ’s beståndsdelar, Extension Methods, Lambda, Query expressions, anonymous types mm. Inspelad under tiden jag var anställd på Cornerstone utbildning.

WebCast: Windows communication foundation, RSS och rest-baserade tjänster

Här presenterar jag en WCF’s stöd för RSS och hur WCF fungerar i en REST baserad arktitekur. Inspelad under tiden jag var anställd på Cornerstone utbildning.

Podcast: Sommarpratare för Svenska MSDN

Sommaren 2008 startade Dag König ett initiativ med sommarpratare på hans populära MSDN radio podcast serie. Jag hade förmånen att få vara med där och det här är resultatet.